Stallingsvoorwaarden

Mochten er vragen zijn over onze stallingsvoorwaarden, neem dan contact op via de onderstaande knop.

Stallingsvoorwaarden

Stallingsperiode

De overeenkomst wordt aangegaan voor de periode van één jaar welke eindigt op 1 juni en wordt stilzwijgend verlengd met telkens één jaar wanneer geen van der partijen te kennen geeft de overeenkomst te willen beëindigen.
Opzegging dient plaats te vinden één maand voor afloop van de overeenkomst.
De huurder blijft de overeengekomen huursom verschuldigd ook indien er van het gehuurde geen gebruik gemaakt wordt.
Bij het stoppen tijdens een stallingsperiode is er geen restitutie mogelijk.

Verplichtingen stallinghouder (1e partij)

De stallinghouder is verplicht op de stalling een behoorlijk toezicht te houden.

Indien de stallinghouder de voorwaarden, waaronder de huurprijs, wil wijzigen, is deze gehouden één maand voorafgaande aan het eindigen van de huurovereenkomst, de huurder hiervan op de hoogte te stellen. Indien de huurder hier niet voor het eind van de looptijd van de huurovereenkomst tegen opkomt, wordt hij geacht instemming te hebben verleend.

Alleen de verhuurder, of iemand die voor rekening en in opdracht van verhuurder handelt, mag de gestalde voertuigen verplaatsen.
De stallinghouder is verplicht het voertuig op de afgesproken datum en tijdstip klaar te zetten, als het voertuig is teruggebracht dient die weer binnen 2 dag in de stalling gezet te worden.

Halen en brengen, verplichtingen huurder (2e partij)

Men dient 2 dagen van te voren een afspraak te maken om het voertuig te halen, u kunt het voertuig terugbrengen wanneer u wilt, zonder afspraak te maken, het moet wel binnen de openingstijden gebeuren
U kunt ombeperkt halen en brengen, alleen in de winterperiode, moet u voor 1 oktober aangeven, of u tussen 1 oktober en 1april uw voertuig nodig heeft ? mocht u het voertuig toch nodig hebben en het is niet van te voren aangegeven, dan worden er extra kosten in rekening gebracht voor het er uit halen.
Gasflessen en brandstoffen dienen er uitgehaald te worden, als het voertuig voor stalling word aangeboden .

Verzekering

Zowel huurder als verhuurder zijn verplicht zich wegens wettelijke aansprakelijkheid uit schade te verzekeren.
Verhuurder sluit elke aansprakelijkheid voor schade met inbegrip van de daaruit voortvloeiende schade uit door of in verband met:

  • De aanwezigheid van gasflessen in het gestalde voertuig
  • Niet losgemaakte klemmen van accu’s

Algemene voorwaarden

Alleen de verhuurder, of iemand die voor rekening en in opdracht van de verhuurder handelt, mag in de stalling komen, dit houd in dat als u voertuig eenmaal gestald is, u er niet meer bij kan ook niet om privé spullen er uit te halen, mocht dit toch nodig zijn dan moet het voertuig uit de stalling gehaald worden hiervoor worden dan extra kosten in rekening gebracht.

Bij verkoop van het gestalde voertuig is het niet toegestaan met kopers, in de stalling het voertuig te bezichtigen, u dient in overleg met de verhuurder het voertuig uit de stalling te laten halen.

Zowel bij het klaarzetten en het terugbrengen, staat het voertuig op open terrein, wat voor risico van de huurder is.

Wij adviseren een slot op het voertuig te doen, en de verhuurder een sleutel te geven om het voertuig in de stalling te kunnen zetten